Volitelné a nepovinné předměty

Volitelné předměty

jsou k dispozici studentům posledních tří ročníků a umožňují jejich profilaci ve směrech, ve kterých chtějí pokračovat na VŠ. V sextě si studenti vybírají 2 předměty z nabídky, v septimě jeden další a v oktávě šest nových (viz níže).  

Volitelný předmět 1 (sexta až septima):

Žák volí dva předměty, jejichž výuka začne v sextě a následně naváže v septimě. Časová dotace pro každý předmět je 2 hodiny v sextě a 2 hodiny v septimě. Nabídka volitelných předmětů je následující:


Volitelný předmět 2 (septima):

Žák volí jeden předmět v septimě s časovou dotací 2 hodiny. Nabídka volitelných předmětů je následující:

Volitelný předmět 3 (oktáva):

Žák volí šest předmětů v oktávě, každý s časovou dotací 2 hodiny. Nabídka volitelných předmětů je následující:

Nepovinné předměty (tzv. "kroužky") 

Minulý školní rok byly nepovinné předměty z důvodu covidových opatření, a z toho plynoucí nepřítomnosti studentů ve škole dočasně v hibernovaném stavu. 

Letos už opět fungujeme normálně studenti mohou navštěvovat nepovinné předměty chemie, fyzika, informatika, mindfulness a florbal. 

Vzpomínka na nepovinný předmět dramatická výchova = Dramaťák