Volitelné a nepovinné předměty

Volitelné předměty

jsou k dispozici studentům posledních tří ročníků a umožňují jejich profilaci ve směrech, ve kterých chtějí pokračovat na VŠ. V sextě si studenti vybírají 2 předměty z nabídky, v septimě jeden další a v oktávě šest nových (viz níže).

Volitelný předmět 1 (sexta až septima):

Žák volí dva předměty, jejichž výuka začne v sextě a následně naváže v septimě. Časová dotace pro každý předmět je 2 hodiny v sextě a 2 hodiny v septimě. Nabídka volitelných předmětů je následující:

 • Dějiny kultury

 • Deskriptivní geometrie

 • Ruský jazyk

 • Latina

 • Angličtina – rozšíření

 • Seminář z přírodních věd


Volitelný předmět 2 (septima):

Žák volí jeden předmět v septimě s časovou dotací 2 hodiny. Nabídka volitelných předmětů je následující:

 • Programování

 • Cvičení z biologie

 • Konverzace Nj

 • Konverzace Aj

 • Konverzace Frj

 • Seminář debatních dovedností

Volitelný předmět 3 (oktáva):

Žák volí šest předmětů v oktávě, každý s časovou dotací 2 hodiny. Nabídka volitelných předmětů je následující:

 • Stylistika (seminář z Čj)

 • Současné dějiny

 • Seminář z dějepisu

 • Seminář mediální gramotnosti

 • Seminář ze základů společenských věd

 • Seminář Nj

 • Seminář Frj

 • Seminář Aj

 • Seminář Rj

 • Seminář z matematiky

 • Matematika a její aplikace

 • Seminář z fyziky

 • Seminář z chemie

 • Seminář z biologie

 • Seminář ze zeměpisu

 • Seminář z informatiky

 • Finance

 • Ekonomie

Nepovinné předměty (tzv. "kroužky")

Minulý školní rok byly nepovinné předměty z důvodu covidových opatření, a z toho plynoucí nepřítomnosti studentů ve škole dočasně v hibernovaném stavu.

Letos už opět fungujeme normálně studenti mohou navštěvovat nepovinné předměty chemie, fyzika, informatika, mindfulness a florbal.

Vzpomínka na nepovinný předmět dramatická výchova = Dramaťák