Provoz školy

Škola sídlí ve dvou budovách. V hlavní budově (budova A) jsou kromě kanceláře školy, ředitelny a sborovny i učebny jednotlivých tříd, učebna informatiky, knihovna, učebny cizích jazyků a taneční sál. V budově B (tzv. "Děvín") jsou odborné učebny chemie a fyziky, výtvarný ateliér a učebny pro výuku hudebního oboru ZUŠ.

Protože je velká část našich žáků přespolních, otevíráme pro ně budovu A již od 6.50 hod. a obě budovy zavíráme až po skončení výuky ZUŠ, tj. v pozdních večerních hodinách. Před vyučováním i ve volných hodinách mohou naši žáci využít odpočinkových koutků v budově A. Ven na mráz, do deště nebo pod sluneční výheň je rozhodně nevyháníme :-))

Na obědy chodíme do jídelny nedaleké ZŠ Šlapanice. Za standardních necovidových podmínek je v ní k dispozici výběr ze dvou jídel.

Pro výuku Tv využíváme dvě menší hřiště v areálu školy, stadion a bazén ZŠ Šlapanice, a tělocvičny místního Sokola a Orla.

Další informace najdete i na našich webových stránkách, zejména v sekci Školní rok.