Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Oficiální název školy
Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Kód oboru vzdělávání
79-41-K/81 Gymnázium

Počet přijímaných žáků
pro školní rok 2022/2023 se předpokládá otevření 1 třídy pro 30 žáků

Kritéria pro přijetí na Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
ve školním roce 2022/23
- viz odkaz

Stud_GSLAP22_zkrac.pdf

Podmínky přijímacího řízení

  • podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny v dokumentu "Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – osmileté studium"

  • během února zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášku ke studiu na sekretariátu školy, popř. ji zašle poštou (tuto činnost nezajišťuje ZŠ, musí ji vykonat sám zákonný zástupce; nejzazší termín je úterý 1. 3. 2022)

  • řádné termíny přijímacích zkoušek – úterý 19. 4. 2022 a středa 20. 4. 2022

  • náhradní termíny přijímacích zkoušek – úterý 10. 5. 2022 a středa 11. 5. 2022

Další informace

  • na stránkách MŠMT je k dispozici formulář přihlášky ke studiu na SŠ

  • lékařské potvrzení zdravotního stavu na přihlášce nevyžadujeme

  • testová zadání z minulých let k procvičování najdete na stránkách CERMATu

  • pořadí škol na přihlášce znamená přiřazení škol k jednotlivým termínům, nevyjadřuje jejich preferenci, oba termíny jsou rovnocenné

  • do celkového výsledku se započítává pouze lepší výsledek z každého předmětu (M a Čj) bez ohledu na to, ve kterém termínu a na jaké škole byl dosažen

Právní předpisy upravující uzpůsobení podmínek přijímacího řízení - odkaz na stránky MŠMT