Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Oficiální název školy
Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Kód oboru vzdělávání
79-41-K/81 Gymnázium

Počet přijímaných žáků
pro školní rok 2022/2023 se předpokládá otevření 1 třídy pro 30 žáků

Kritéria pro přijetí na Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
ve školním roce 2022/23 - viz odkaz

Stud_GSLAP22_zkrac.pdf

Podmínky přijímacího řízení

 

Další informace

 

Právní předpisy upravující uzpůsobení podmínek přijímacího řízení - odkaz na stránky MŠMT