Cizí jazyky

Anglický jazyk

Angličtina se u nás na gymnáziu učí od primy až do oktávy. V primě výuku posilujeme tím, že třídu dělíme na třetiny a výuka tak probíhá ve skupině deseti studentů. Pracujeme s různými typy učebnic, na vyšším gymnáziu je možné si vybrat volitelné předměty Angličtina+ (příprava na mezinárodní zkoušku FCE) nebo Anglickou konverzaci. Jsme partnerskou školou P.A.R.K., zkouškového centra Cambridge ESOL zkoušek. Účastníme se konverzačních soutěží, zveme si vzácné hosty, např. pana profesora Hilského. V rámci spolupráce s AIESEC a projektu EDISON u nás po dobu jednoho týdne probíhají návštěvy zahraničních lektorů. V minulosti jsme uspěli s žádostí v programu Fulbright, kdy na naší škole působil celý rok rodilý mluvčí ze Spojených států Parker Henry (nepřehlédněte jeho video pozdrav). Jakmile nám to pravidla programu dovolí, plánujeme o rodilého mluvčího znovu požádat.  

Francouzský jazyk

Francouzštinu vyučujeme jako druhý cizí jazyk od sekundy do oktávy, má ji vždy jen půlka třídy, proto výuka probíhá maximálně v počtu šestnácti žáků. Pracujeme s různými druhy učebnic a co nejvíce využíváme interaktivních materiálů.  V hodinách francouzštiny často pracujeme ve skupinkách, tzv. ateliers, kde si žáci důkladně procvičí svůj konverzační um. S našimi frankofily se v hodinách potkáváme 3x týdně.  V septimě si mohou také zvolit roční seminář francouzské konverzace a v oktávě si přibrat přípravný seminář k maturitě. Velkou oporou našeho týmu franštinářů byla minulý rok madame Clémence Pavlik, rodačka z Francie, která žákům předávala vše opravdu à la française. (její video pozdrav) 

Těšíme se à bientôt v našich hodinách francouzštiny. 

Německý jazyk

Němčinu se učí naši žáci od sekundy do oktávy společně s francouzštinou jako druhý cizí jazyk. V průběhu výuky se většinou vystřídají dvě vyučující, z nichž jednou je v současnosti bilingvní vyučující. Ve skupině se učí polovina třídy, a to v souvislosti s dělením třídy v sekundě na skupiny Fj a Nj. Žáci mají němčinu od sekundy až do oktávy tři hodiny týdně. Ve vyšších ročnících si mají možnost zvolit seminář s dvouhodinovou týdenní dotací. Podstatou práce v hodinách je rychlé zvládnutí nejdůležitějších gramatických schémat společně se slovní zásobou a jejich využití v konverzaci. Při výuce využíváme učebnici s poslechovými texty, k nimž si učitelé připravují doplňující studijní materiál. Před ukončením studia mají žáci možnost složit zkoušku z německého jazyka s mezinárodní platností. (video pozdrav rodilé mluvčí)

Mein_Berlin_JN.mp4

Video z exkurze studentů Nj do Berlína - autor: Nela Janovská

Ruský jazyk (volitelný předmět)

vyučujeme jako třetí cizí jazyk formou dvouhodinového volitelného předmětu v sextě a septimě ve skupinách o max. počtu 15 žáků. Výuku vede rodilá mluvčí paní Jana Ziamaeva, která opravdu mluví "по русски". (její video pozdrav)