Projekty

Nejen sezením v lavici živ je student...

Ekoškola


je program, do kterého je naše škola zapojena v rámci environmentální výchovy.

Jedná se o mezinárodní program, který nabízí studentům možnost, jak se aktivněji zapojovat do  dění ve škole s cílem zlepšit prostředí školy a být šetrnější k vlastnímu životnímu prostředí.  

V rámci programu si studenti vybírají některé z 9 témat (odpady, voda, energie, doprava, prostředí  školy, šetrný spotřebitel, biodiverzita, klimatické změny, jídlo a svět) a v 7 krocích (ekotým,  analýza, plán činností, monitorování a vyhodnocování, environmentální výchova ve výuce,  informování a spolupráce, ekokodex) analyzují situaci ve škole v dané oblasti, navrhují možná  řešení a také je realizují.  

Na naší škole se zabýváme tématy odpady a voda.  

EKOŠKOLA.mp4

Krtek

Nadace dětské onkologie ve FN Brno 

Krtek-septima.mov
krtek_prezentace.pdf

Mary's Meals

batůžkový projekt pro pomoc dětem z nejchudších oblastí světa

Naše škola se díky aktivitě p. uč. K. Buchty zapojila do "Batůžkového projektu" organizace Mary´s Meals. Tento projekt pomáhá obstarat školní pomůcky chudým dětem. Dárci při něm naplní školní tašku požadovanými potřebami a odevzdají na sběrném místě - u nás ve škole. Tašky jsou pak prostřednictvím MM předány potřebným.  

Uvedené poděkování patří všem studentům, rodičům a učitelům, kteří obětovali svůj čas, naplnili školní tašku a udělali radost těm nejchudším školákům.

Mary's_Meals.pdf

Oslavy 17. listopadu 2019 na G Šlapanice

aneb kdo nezná svou historii, bude donucen ji prožít znovu


V_listopadu 2019 jsme si na gymnáziu připomněli dvě významná výročí – rok 1939 a uzavření českých vysokých škol a sametovou revoluci v listopadu 1989. Studenti vyšších tříd připravili pro své mladší kolegy zážitkové dopoledne, během kterého se seznámili s_naší moderní historií, včetně oněch dvou důležitých dat … (web)

V_rámci oslav 30 let svobody jsme pro starší studenty následně uspořádali besedu s pamětnicí komunistické brutality, paní PhDr._Vlastou Černou. Navzdory vysokému věku vyprávěla tato statečná dáma velmi osobitě svůj životní příběh, ochotně odpovídala na dotazy studentů i pedagogů a setkání s ní bylo pro všechny přítomné silným zážitkem. (web)

Listopad 2019.mp4

Dny bez lavic

Jistě s námi budete souhlasit, že získávání informací a zážitků přímo v terénu, mimo školní prostředí, je jedna z nejzábavnějších a zároveň efektivních metod vzdělávání.

Naše škola proto každoročně pořádá tzv. "Dny bez lavic", kdy studenti nižších tříd (prima až kvarta) absolvují společně, celá třída nejrůznější edukativní programy – na podzim roku 2019 to byla například návštěva římského tábora Carnuntum v Dolním Rakousku pro primu a sekundu, studenti si užili projekt „Buňka“ ve vědeckém výukovém centru MU v Bioskopu, terciáni zase navštívili památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou a kvarta absolvovala exkurze v elektrárnách Dukovany a Dalešice.

Studenti vyššího gymnázia si mohou vybírat dle svých zájmů a preferencí napříč třídami z nabízených humanitních nebo přírodovědných programů – naposledy to byl ekologický projekt „Technologie pro 21. století“ v Kaprálově mlýnu v Moravském krasu, podrobná exkurze přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně, prohlídka papírny a muzea ve Velkých Losinách. Naši studenti zavítali i do učeben ČVUT v Praze a někteří si užili i exkurzi pivovaru Starobrno.

Více humanitně zaměření studenti mohli navštívit Kunsthistorisches Museum ve Vídni s výstavou Caravaggia, nebo si prohlídnout židovskou čtvrť Boskovic, či projít Olomoucí „v proměnách staletí“ a v souvislostech.

Ve školním roce 2020/2021 jsme tento projekt bohužel nemohli uskutečnit, protože školy byly z důvodu pandemie COVID19 zavřeny a žáci se vyučovali distančně.

Uvolnění ve školním roce 2021/2022 nám dovolilo projekt opět oživit. Prima se po oba dny bavila pravěkem, sekunda zkoumala v brněnském Bioskopu buňku a navštívila Kroměříž, tercie poznávala záludnosti sociálních sítí a ve science centru Vida zkoumala vlastnosti světla a kvarta navštívila klášter v Rajhradu a druhý den si prošla naše hlavní město.

Studenti vyššího gymnázia si mohli vybrat z osvědčených aktivit – absolvovat exkurzi do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně nebo procházku po Olomouci v proměnách staletí, nebo vyzkoušet některou z novinek navštívit pobočku ČNB v Brně, projít se po stopách židovské komunity v Brně, vyzkoušet si v Bioskopu metodu PCR, prozkoumat CHKO Litovelské Pomoraví nebo poznat zblízka výrobu automobilů v automobilce Hyundai v Nošovicích. 

 Dny bez lavic 2019 - Bioskop - prima

Dny bez lavic 2019 - Starobrno - vyšší g. - kvinta až oktáva

Dny bez lavic 2021 - vyšší g. - Dlouhé stráně

Dny bez lavic 2021 - Archeopark Pavlov - prima

Mikuláš a Den dětí v mateřských školách

Už hodně dlouho se na gymnáziu dodržuje tradice prosincové mikulášské nadílky a červnového dne dětí. Mikuláš, čerti a andělé z maturitního ročníku prolustrují zlobivce z nižšího stupně přímo v budově gymnázia, zatímco ti ze starších ročníků se vypraví do okolních mateřských škol, kde sice převažují ti hodní, ale práce pro pekelníka se taky občas najde. Začátkem června maturanti už mají jiné starosti, ale ostatní studenti vyšších ročníků si po domluvě s paními učitelkami z mateřských škol připraví program, promění se v indiány, piráty, víly etc., aby zpestřili předškolákům jejich svátek zábavou a hrou.

Týdny mediálního vzdělávání


Každý rok se naše škola zapojuje do tohoto projektu, který pořádá organizace Jeden svět na školách.
V rámci projektu pořádáme přednášky a besedy s_mediálními odborníky, promítáme dokumenty a_debatujeme o aktuálních tématech. V uplynulých letech tak naše gymnázium navštívila například redaktorka časopisu Respekt Silvie Lauder, nebo editor zpravodajství a sociálních sítí České televize Petr Albrecht.


„Mediální gramotnost se vyplatí!“
(motto online ročníku 2020)

AFS Mezikulturní programy

V rámci projektu na naší škole studovala ve školním roce 2019/2020 studentka z Thajska - Creamy.
Největší dík patří rodině jedné naší kmenové studentky, která Creamy zajistila rodinné zázemí.

Creamy.pdf

Thajská studentka si vyzkoušela i pro ni netradiční sportovní disciplíny :-))