Matematika a informatika

Matematika

Matematiku chápeme jako čisté myšlení, jako oblast lidského konání, kde platnost výsledku není závislá na názoru. Vedeme žáky k tomu, že v matematice musíme svá tvrzení dokazovat pomocí daných elementárních pravidel. Vysvětlujeme, k čemu je matematika dobrá a jaký má smysl. Matematika podle nás rozvíjí nejen logické myšlení, ale také prostorovou představivost, kreativitu, kritické myšlení a také komunikační schopnosti. Prostřednictvím matematiky vedeme k řešení problémů,  přesné formulaci myšlenky, odlišení příčin a důsledku a v neposlední řadě i rozpoznání faktů a manipulace. Přestože jsme všeobecné gymnázium, uvědomujeme si význam matematiky v současné době a snažíme se ji rozvíjet tak, aby byli žáci dobře připraveni ke studiu všech oborů na vysokých školách, ve kterých matematiku potřebují.

Povzbuzujeme naše studenty v rozvoji matematického a logického myšlení podporou jejich účasti ve všech matematických soutěžích pořádaných MŠMT i zapojením do logických a šifrovacích her.

V rámci rozvoje matematiky pořádáme ve spolupráci se Střediskem volného času v Ivančicích matematické soutěže pro žáky z okresu Brno–venkov. Těší nás i stále se zvyšující zájem o matematickou olympiádu kategorie Z5, na jejíž organizaci se také podílíme.

Informatika

Výuka informatiky probíhá ve třech předmětech:

1. Informatika

Vyučuje se povinně, výuka je realizována po skupinách. Cílem je naučit prakticky a efektivně vyžívat ICT v běžném (studentském) životě. S jakým učivem se studenti v_hodinách informatiky seznámí, ukazuje obrázek.

2. Programování

Volitelný předmět v septimě s výukou algoritmizace a_programování v Pythonu.

3. Seminář z informatiky

Volitelný předmět slouží v posledním roce studia na gymnáziu pro přípravu úspěšného zvládnutí maturitní zkoušky z informatiky.

Ukázky studentských prací vytvořených v rámci výuky informatiky

Prezentace_zdravy_styl.pdf
Mapové aplikace HOTOVO.pdf
Vascakova_O_lasce.wmv

Jitka Vaščáková - animovaný film o nespokojenosti lásky (projekt v Inf)

Polacek_Jak_zasadit_rajcata.mp4

Tobiáš Poláček - film o sázení rajčat (projekt v Inf)

Odkazy na webové stránky vytvořené v  rámci výuky HTML a CSS.

Studentské zpracování vývojových diagramů.